Parametry systému

Pro jak velké město chcete zjistit vhodné parametry pro bikesharing? Zvolte počet obyvatel, požadovanou hustotu sítě stanic a rozsah pokrytí.

Počet obyvatel:

Hustota

Rozsah

Typ

Navrhovaný počet kol a stanic

při základní síti stanic (každých 400 metrů) a pokrytí širšího centra je na 100 tisíc obyvatel vhodných 30 stanic
dokovací místa jsou odvozená z počtu stanic, průměrný počet bývá vhodný 12 míst na jednu stanici
jízdních kol by mělo být zhruba 60% počtu dokovacích míst, aby vždy bylo dost míst, kam kolo bezpečně vrátit

Uváděný počet stanic a kol vychází z expertního odhadu, vždy záleží na lokálních specifických podmínkách. Pro konzultaci kontaktujte dodavatele bikesharingového, nebo náš odborný tým na info@bikesharing.cz.

Orientační cena systému:

Váš návrh obsahuje méně než 10 stanic, což je minimální vhodný počet pro dobře fungující systém. Doporučujeme zvýšit počet stanic.

Bezstanicový systém není vhodný pro města větší než 30 tisíc obyvatel. Použití bezstanicového systému při velkém počtu kol vede k umisťování kol na nevhodná místa a používání systému je pro širokou veřejnost obtížnější. Doporučujeme přepnout na stanicový systém.

Věděli jste, že cena jednoho autobusu MHD je přibližně 5 milionů Kč? Místo nákupu by tedy šlo pořídit celý Vámi navržený bikesharingový systém.

Věděli jste, že cena jedné nové tramvaje typu Škoda 15T je přibližně 50 milionů Kč? Místo nákupu by tedy šlo pořídit celý Vámi navržený bikesharingový systém.

Věděli jste, že náklady na jedno nové parkovací místo na novém parkovišti - na zelené louce (nezahrnuje výkup pozemků či případné demoliční práce) - je zhruba 45 tisíc Kč? Namísto zřízení by tedy šlo pořídit celý Vámi navržený bikesharingový systém.

Bikesharing ve městě není luxus, je to doplnění stávající dopravní sítě moderního města

Uváděná cena je odhadem na základě známých výsledných cen výběrových řízení v Evropě. Může se lišit dle konkrétní konfigurace systému. Pro přesnější nabídku kontaktujte dodavatele bikesharingového systému, nebo náš odborný tým na info@bikesharing.cz.