Princip hybridního bikesharingu

Hybridní systém je v podstatě kombinace stanicového a bezstaniového systému. Virtuální stanice znamená, že v systému jsou vyznačená konkrétní místa, kde se kola mají vracet, nicméně na těchto místech není fyzicky žádná stanice. Buď tam není vůbec nic, a nebo nějaký obyčejný stojan, ke kterému se kolo uzamkne. Znamená to tedy, že nelze kola vracet kdekoliv, jako je tomu u bezstanicového systému, ale pouze na konkrétní určená místa. U takovýchto stanic probíhá výpůjčka a vrácení kola také pouze přes aplikaci. Není obvyklé, že by byl BSS složen pouze z virtuálních stanic, ale většinou se tyto stanice kombinují se stanicovým systémem.

V současné době jsou čím dál více populární elektrokola, která se zavádějí i do bikesharingových systémů. Buď je varianta, že v BSS je kombinace běžných kol a elektrokol a uživatel si může zvolit, na kterém kole chce jet a nebo jsou systémy složené čistě z elektrokol. Elektrokola mají několik výhod, největší výhodou je, že kopcovitý terén přestává být překážkou a i města s vrcholy mohou mít svůj funkční BSS. Další výhodou je možnost cestování na delší vzdálenosti. Při jízdě na elektrokole se člověk nezpotí, což je příjemné při běžném využití kola, ale obzvláště i pro uživatele, kteří se chtějí na kole přesunout na pracovní schůzku.