Typy bikesharingových systémů

Stanicový systém

Tento typ BSS je složen ze stanic a kol. Stanice se skládají ze zámků a přihlašovacího či registračního terminálu. Přihlašovací terminál slouží k přihlášení (identifikaci uživatele) a půjčení kola, registrační terminál slouží pro prvotní registraci uživatele do systému. Stanice se umisťují přibližně 300 m od sebe. Kolo je možné vrátit na jakékoliv stanici.

Výhodou stanicového systému je, že víte, kde přesně se stanice nacházejí.
Webová stránka nebo aplikace pro telefon daného BSS obsahuje mapu stanic a umožňuje nahlédnout kolik kol je aktuálně na dané stanici a tudíž i počet volných zámků pro uzamčení kola. Je tedy možné si přesně naplánovat trasu, kde si kolo půjčíte a kde ho vrátíte.
Díky neměnící se mapě stanic můžete svoji trasu využívat každodenně.

Stanicové systémy se používají velice často také proto, že jsou na nich přidělané speciální zámkové mechanismy, do kterých se kola vrací, a které v podstatě znemožňují jakékoliv vytrhnutí či odcizení kola. Tím se podstatně snižují krádeže kol z městského veřejného systému.

Stanicový systém je vstřícný vůči turistům. Pokud přijede například tříčlenná rodina a chce si zapůjčit kola v rámci dovolené, je běžné, že na jedné stanici tři kola najde. Díky tomu odpadá nutnost balit svoje vlastní kola na dovolenou.

Díky stanicím umístěným na základě povolení od města je jisté, že odstavené kolo, je uzamčené na takovém místě, které není v rozporu s danými pravidly.

Stanice se dají upravit tak, aby se elektrokola nabíjela přímo v nich, když je tam uživatel uzamkne. E-kola mají několik výhod, největší výhodou je, že kopcovitý terén přestává být překážkou a i města s vrcholy mohou mít svůj funkční BSS.
Další výhodou je možnost cestování na delší vzdálenosti, u kterých nezáleží na fyzické zdatnosti uživatele. Při jízdě na elektrokole se člověk nezpotí, což je příjemné při běžném využití kola, ale obzvláště i pro uživatele, kteří se chtějí na kole přesunout na pracovní schůzku.

Údržba a redistribuce kol jsou jedním z nejdůležitějších kritérií pro úspěšnost a spokojenost uživatelů daného bikesharingového systému. Některé stanice jsou více vytížené, některé méně, proto je nutné během provozu kola přesunovat, aby byl systém stále vyvážený.
V případě stanicového systému je redistribuce efektivní, jelikož stanice jsou stále na stejných místech, provozovatel pak objíždí jednotlivé stanice, kde zkontroluje stav všech kol ve stanici najednou a případně redistribuuje kola na jiné stanice.
Vhodným a efektivním doplňkem bývá bonusový systém, který uživatelům nabízí například bonusový kredit, pokud vrátí kolo na konkrétní stanici. Samotní uživatelé jsou tak zapojeni efektivního fungování BSS.

V případě stanicových systémů není možné vrátit kolo kdekoliv, ale pouze ve stanici BSS.

Bezstanicový systém

Bezstanicový systém se skládá pouze z kol uzamčených kdekoliv v rámci předem dané oblasti. Půjčování a vracení kol se odehrává skrz aplikaci, kterou má uživatel ve svém telefonu. Tam si vyhledá nejbližší kolo, to si vypůjčí, přepraví se na kole a kdekoliv v cílové destinaci (v rámci stanovené zóny) ho uzamkne a vrátí kolo i v aplikaci.

Hlavní důvod, proč se v některých případech volí bezstanicové systémy je ten, že mají nižší počáteční finanční nákladovost díky absenci stanic. Nicméně provozovatel musí počítat s riziky, které jsou s tím spojené, hlavně s vyšší pravděpodobností krádeže kol.

Největší výhodou tohoto systému je, že uživatel není omezen v místě, kam má kolo vrátit, pokud se nachází v zóně užívání BSS. Díky tomu je kolo možné vrátit přesně v cílovém místě cesty uživatele.

Aby mohl uživatel používat daný systém, je nutné, aby měl nejenom nainstalovanou aplikaci daného BSS, ale zároveň, aby během půjčování a vracení kol měl připojení na internet, protože bez toho se nedá výpůjčka ani vrácení provést.

V případě bezstanicového systému mají kola ve většině případů GPS tracker, aby bylo kolo dohledatelné a na uzamykání slouží externí kódový zámek. Přestože je kolo uzpůsobené tak, aby se dalo sledovat, GPS signál se dá odstínit a externí zámek přestřihnout. Díky tomu je bohužel takovýto systém náchylný k vysokému počtu krádeží kol.

Kódové externí zámky svádějí uživatele k vytváření černých listin s kódy k zámkům. Díky tomu je možné si zapůjčit kolo “na černo”. Proto je nutné mít promyšlený systém na relativně častou změnu kódů, aby takovéto listiny nevznikaly.

Bezstanicový systém je využitelný pro rezidenty, ale už je méně užitečný pro turisty. Na jednom místě je dostupné pouze jedno kolo. Takže pokud přijede tříčlenná rodina na dovolenou, tak by si musela najít tři kola nejblíže u sebe a vyzvednout si je jednotlivě, což je nepohodlné a zdlouhavé.

Údržba a redistribuce kol je jednou z nejdůležitějších kritérií pro úspěšnost a spokojenost uživatelů daného bikesharingového systému. V případě bezstanicového systému je potřeba pamatovat na to, že kola se mohou nacházet kdekoliv a pokaždé jinde. Tím je údržba a redistribuce kol stížená. Provozovatel na jednom místě zkontroluje pouze jedno kolo, což dobu údržby a redistribuce prodlužuje. Navíc musí kola pokaždé znovu hledat, jelikož nemusí být vrácena na stejném místě.

V bezstanicovém systému se může stát, že uživatelé nejsou dostatečně obeznámeni s pravidly, které se týkají místa a způsobu uzamykání kol. Tudíž je možné, že je kolo uzamčené tak, že překáží ostatním chodcům či dopravě.

Hybridní systém

Hybridní systém je kombinací běžných a virtuálních stanic. Virtuální stanice představují konkrétní místa, kde se kola můžou vracet, nicméně na takových místech není fyzicky žádná stanice. Buď tam není vůbec nic nebo nějaký obyčejný stojan, ke kterému se kolo uzamkne a vrátí se skrz aplikaci. Hybridní systém je tedy spojení běžných a virtuálních stanic.

Kola se vždy vrací do stanic, ať už jsou to běžné stanice nebo pouze virtuální. Webová stránka nebo aplikace pro telefon daného BSS obsahuje mapu stanic a umožňuje nahlédnout kolik kol je aktuálně na dané stanici a tudíž i počet volných zámků pro uzamčení kola. Je tedy možné si přesně naplánovat trasu, kde si kolo půjčíte a kde ho vrátíte. Díky neměnící se mapě stanic můžete svoji trasu využívat každodenně.

U virtuálních stanic probíhá výpůjčka a vrácení kola pouze přes aplikaci, což pro uživatele znamená, že musí mít nainstalovanou aplikaci a připojení na internet.

S ohledem na turisty je hybridní systém stejně funkční jako stanicový. Pokud přijede například tříčlenná rodina a chce si zapůjčit kola v rámci dovolené, je běžné, že na jedné stanici tři kola najde. Díky tomu odpadá nutnost balit svoje vlastní kola na dovolenou.

Díky stanicím umístěným na základě povolení od města je jisté, že odstavené kolo, je uzamčené na takovém místě, které není v rozporu s danými předpisy. I virtuální stanice se umisťují na taková místa, která jsou v soulady s pravidly týkající se odkládání kol.

I u hybridního systému je možné mít ve stanicích elektrokola, ale samozřejmě se dají zamykat pouze v běžných stanicích, které jsou upravené pro dobíjení. Virtuální stanice jsou pouze pro běžná kola, která nepotřebují dobíjet. V mapě stanic na webové stránce BSS či aplikaci pak lze filtrovat stanice pro elektrokola nebo virtuální stanice. E-kola v BSS mají několik výhod, největší výhodou je, že kopcovitý terén přestává být překážkou a i města s vrcholy mohou mít svůj funkční BSS. Další výhodou je možnost cestování na delší vzdálenosti, u kterých nezáleží na fyzické zdatnosti uživatele. Při jízdě na elektrokole se člověk nezpotí, což je příjemné při běžném využití kola, ale obzvláště i pro uživatele, kteří se chtějí na kole přesunout na pracovní schůzku.

Odcizení kol se výrazně snižuje v případě, že je kolo uzamčené v běžné stanici se zámky. Ve chvíli, kdy do systému vstupují i virtuální stanice, pravděpodobnost odcizení kol se zvyšuje. Proto se často virtuální stanice situují ke stojanům či místům, které jsou pod dohledem městských kamer, aby se toto riziko snížilo.

Údržba a redistribuce kol jsou jedním z nejdůležitějších kritérií pro úspěšnost a spokojenost uživatelů daného bikesharingového systému. Některé stanice jsou více vytížené, některé méně, proto je nutné během provozu kola přesunovat, aby byl systém stále vyvážený. V případě hybridních systémů toto probíhá stejně jako u stanicových systémů. Redistribuce je efektivní, jelikož stanice jsou stále na stejných místech, provozovatel pak objíždí jednotlivé stanice, kde kontroluje stav všech kol ve stanici najednou a případně redistribuuje kola na jiné stanice. Vhodným a efektivním doplňkem bývá bonusový systém, který uživatelům nabízí například bonusový kredit, pokud vrátí kolo na konkrétní stanici. Samotní uživatelé jsou tak zapojeni do zlepšení BSS.

V případě stanicových systémů není možné vrátit kolo kdekoliv, ale pouze ve stanici BSS.

Hlavní důvod, proč jsou některé BSS složené i z virtuálních stanic je nižší počáteční nákladovost systému. Nicméně provozovatel musí počítat s riziky, které jsou s tím spojené, hlavně s vyšší pravděpodobností krádeže kol.